Sekite naujienas socialiniuose tinkluose:

Dokumentai. Tvarkos. Taisyklės

„Popierizmas“? Taip, bet naudingas.

Personalo dokumentai reglamentuoja asmens ir darbdavio teisinį santykį. Personalo dokumentai turi būti tinkamai įforminti, juridiškai galiojantys, nustatyta tvarka saugomi, kad būtų užtikrinama galimybė naudotis dokumentų informacija ne tik dabar, bet ir po daugelio metų.

Pateikiame efektyviam Jūsų personalo valdymui reikalingų dokumentų formas su aprašymais ir paaiškinimais, kaip jomis naudotis.

HR Service specialistai tvarko Jūsų įmonės dokumentus, o Jūs dirbate tai, kas Jums malonu ir naudinga.

 • Priėmimo į darbą dokumentų tvarkymas, įforminimas
 • Atleidimo iš darbo dokumentų tvarkymas, įforminimas
 • Darbo sąlygų (darbo sutarties) keitimo įforminimai
 • Supažindinimas su būsimojo darbo sąlygomis
 • Išbandymo laikotarpio nustatymas, kontroliavimas, vertinimas, pabaigos įforminimas
 • Darbo, konfidencialumo, nekonkuravimo sutarčių ruošimas ir įforminimas
 • Darbuotojo adaptavimo proceso dokumentavimas
 • Personalo politika
 • Darbo tvarkos taisyklės
 • Pareigybės aprašymai, pareiginiai nuostatai
 • Motyvacinė sistema
 • Darbo, atostogų grafikų sudarymas
 • Suminės darbo laiko apskaitos valdymas
 • Darbo laiko apskaitos dokumentai
 • Karjeros planavimas
 • Atestacinės sistemos
 • Darbo tarybos rinkimo dokumentavimas
 • Drausminių nuobaudų skyrimo procedūros dokumentavimas
 • Nelaimingų atsitikimų (lengvų, pakeliui į/iš darbo) incidentų dokumentų pildymas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizaciniai dokumentai (įsakymai, nuostatai, tvarkos, rizikos veiksniai periodiniam sveikatos tikrinimui, asmeninių apsaugos priemonių parinkimo dokumentai)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų projektai
 • Gaisrinės saugos instrukcijos
 • Praktikos, stažuotės dokumentai