Sekite naujienas socialiniuose tinkluose:

Darbuotojų sauga ir sveikata

Darbuotojo sauga ir sveikata – taip pat vienas iš svarbiausių aspektų, organizuojant įmonės darbą, keliant ir puoselėjant įmonės prestižą tarp verslo partnerių, investuotojų, klientų ir esamų bei būsimų darbuotojų.

Darbų saugą reglamentuoja net 450 teisės aktų! HR Service patirtis ir dialogas su Jūsų įmonės darbų saugos specialistais bus naudingas Jūsų įmonei organizuojant darbuotojų saugą ir sveikatą optimaliai ir pritaikant konkrečiai Jūsų įmonei. Nenorime būti Jūsų įmonės darbuotojų saugos specialistais, mes norime ir galime būti Jūsų partneriais ir patarėjais:

 • Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos klausimais
 • Patariame, kokį darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo ir valdymo modelį pasirinkti
 • Atliekame darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacijos ir fizinės būklės (darbovietės įrengimas, gaisrinė sauga) auditus, pateikiame raštiškas išvadas ir rekomendacijas
 • Organizuojame periodinius sveikatos tikrinimus
 • Atliekame nepriklausomus darbų saugos auditus
 • Ruošiame dokumentų projektus:
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizacinius dokumentus (įsakymai, nuostatai, mokymo, instruktavimo tvarkos ir pan.)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų projektai
 • Gaisrinės saugos instrukcijos
 • Darbo tvarkos taisyklių projektai
 • Pareigybės aprašymai pareiginių nuostatų projektai
 • Profesinės rizikos vertinimo parengiamieji darbai (rizikos veiksnių identifikavimas darbo vietose, darbų plano sudarymas)
 • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas (paslaugos teikėjo paieška, atranka, konsultacijos)
 • Pagalba, konsultacijos taikant rizikos mažinimo ir šalinimo priemones po rizikos vertinimo
 • Mokymo poreikio iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities nustatymas
 • Organizuojame neformalius mokymus:
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos (dirbančių pavojingus darbus, padalinių vadovų, kvalifikacijos kėlimo)
 • Priešgaisrinės saugos mokymus ir pratybas
 • Organizuojame Privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus, Privalomuosius higienos įgūdžių mokymus, privalomuosius mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai
 • Dalyvaujame nelaimingų atsitikimų tyrime (incidentų, lengvų ir pakeliui į/iš darbo) tyrime.