Sekite naujienas socialiniuose tinkluose:

Dokumentai. Tvarkos. Taisyklės

„Popierizmas“? Taip, bet naudingas.

Personalo dokumentai reglamentuoja asmens ir darbdavio teisinį santykį. Personalo dokumentų tinkamas įforminimas - užtikrinta galimybė naudotis dokumentų informacija ne tik  šiandieniniam darbui, bet ir po daugelio metų.

Pateikiame efektyviam organizacijos personalo valdymui privalomų ir rekomenduotinų dokumentų formas:

 • Organizacinės valdymo struktūros projektavimas, sudarymas ( analizė)
 • Priėmimo į darbą dokumentavimas
 • Atleidimo iš darbo dokumentavimas
 • Darbo sutarčių valdymas
 • Išbandymo laikotarpio nustatymas, kontroliavimas, vertinimas, dokumentavimas
 • Darbo, konfidencialumo, nekonkuravimo sutarčių ruošimas , dokumentavimas
 • Darbuotojo adaptavimo proceso dokumentavimas
 • Personalo politikos dokumentavimas
 • Darbo teisės ir personalo valdymo dokumentų ruošimas ( darbo tvarkos taisyklės / darbo teisė normų rinkinys, kt. dokumentai)
 • Pareigybės aprašymai, pareiginiai nuostatai
 • Darbo, atostogų grafikų sudarymas, dokumentavimas
 • Suminės darbo laiko apskaitos valdymas
 • Darbo laiko apskaitos dokumentavimas
 • Darbo apmokėjimo ir darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir įgyvendinimas
 • Darbo tarybos rinkimo dokumentavimas
 • Informavimo-konsultavimo procedūros su darbo taryba/darbuotojų kolektyvu organizavimas, vykdymas, koordinavimas, dokumentavimas
 • Drausminių nuobaudų skyrimo procedūros dokumentavimas
 • Nelaimingų atsitikimų (lengvų, pakeliui į/iš darbo) incidentų dokumentų pildymas
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos organizaciniai dokumentai (įsakymai, nuostatai, tvarkos, rizikos veiksniai periodiniam sveikatos tikrinimui, asmeninių apsaugos priemonių parinkimo dokumentai)
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų projektai
 • Gaisrinės saugos instrukcijos
 • Praktikos, stažuotės dokumentai